Investigación e innovación para un mercato en evolución